Palvelut

 • vaihtolavatyöt
 • likakaivojen tyhjennykset puh.050 567 1385
 • pihojen kunttaukset
 • kunnallistekniset työt
 • rantojen verhoukset ja ruoppaukset
 • maa- ja pohjarakentaminen
 • kaivuu ja ruoppaus työt
 • omakotirakentajan kaikki maanrakennukseen liittyvät palvelut
 • viheralueiden rakentaminen
 • imetyskenttien / suodattamoiden rakentaminen
 • kivien poraus ja räjäytys työt
 • auraustyöt
 • lavettikuljetukset
 • teiden rakentamiset
 • kaluston vuokraus
 • teiden lanaukset
 • maa-aines myynti ja kuljetus
 • pyöräkuormaaja työt